Body Shaming

Man (blurred) with a rose in his mouth. Man (vervaagd) met een roos in zijn mond.
Foto door Jamie Street op Unsplash

Tijd voor Bewustwording en Acceptatie

In de huidige samenleving waarin de media vaak een eenzijdig beeld schetst van schoonheid, is het belangrijk om aandacht te blijven vragen voor body shaming. Body shaming is het bekritiseren of belachelijk maken van iemands lichaam en kan ernstige psychologische gevolgen hebben1, vooral voor jonge slachtoffers. In dit blog ga ik kort in op de effecten van body shaming, het vergroten van het bewustzijn van degenen die body shamen en de lange weg naar zelfacceptatie.

Effect op Jonge Slachtoffers

Body shaming kan diepe emotionele littekens achterlaten, vooral bij jonge mensen die nog in hun ontwikkelingsfase zitten. Uit onderzoek blijkt dat slachtoffers van body shaming meer kans hebben op depressie, eetstoornissen en een laag zelfbeeld. Het lijken soms onschuldige opmerkingen zoals ‘bij jou kunnen er ook wel een paar pondjes af2‘, ‘goh, wat ben jij behaard zeg’ of ‘gemakkelijk die kale kop, je hoeft nooit meer naar de kapper’. Deze woorden hebben impact en zijn desastreus voor het zelfbeeld en zelfvertrouwen van de ontvanger.

De Lange Weg naar Zelfacceptatie

Voor degenen die worden bekritiseerd om hun uiterlijk, kan het jaren duren voordat ze hun eigen lichaam gaan accepteren. Het is een lang en vaak moeizaam proces om de negatieve boodschappen die ze jarenlang hebben ontvangen, los te laten en hun unieke schoonheid te omarmen3. Jongens of meisjes die bijvoorbeeld vroeger als ‘rooie’ werden uitgescholden, ontdekken pas veel later dat deze haarkleur juist mooi is.

Het Belang van Bewustwording

Het is essentieel om het bewustzijn te vergroten van degenen die body shamen. Veel mensen realiseren zich niet de impact van hun woorden en hoe diepgeworteld de schade kan zijn. Teksten als deze kunnen mensen hopelijk helpen de gevolgen van hun woorden te begrijpen en hen aanzetten tot positievere, ondersteunende communicatie.

De Rol van de Media

De media spelen een cruciale rol in hoe we schoonheid zien en begrijpen. Er is een overvloed aan beelden van slanke, onbehaarde mannen, terwijl er ook veel mensen zijn die vallen op minder slanke en behaarde mannen. Voor vrouwen geldt eveneens slank en lange benen als ideaalbeeld, dat begint al bij de Barbiepop. Dit eenzijdige beeld draagt bij aan het probleem van body shaming door een zogenaamd ideaal voor te stellen dat voor velen onbereikbaar is. Het is belangrijk dat de media een breder scala aan lichaamstypes en schoonheidsnormen omarmen om bij te dragen aan meer inclusiviteit en acceptatie.

Conclusie: Tijd voor Verandering

‘Beauty is in the eye of the beholder’, luidt het gezegde, en het is tijd dat we dit serieus nemen. Iedereen heeft zijn eigen unieke schoonheid, en het is hoog tijd dat we als samenleving iedereen accepteren zoals hij of zij is. Laten we werken aan het verminderen van body shaming, het verhogen van het bewustzijn over de impact ervan en het promoten van zelfliefde en acceptatie voor iedereen. Het is een essentiële stap naar een gezondere, gelukkigere samenleving voor ons allemaal.


  1. The Awareness of the Impact of Body Shaming among
    Youth
    ↩︎
  2. Fat shaming is making people sicker and heavier ↩︎
  3. Body Shaming: The Effects and How to Overcome it ↩︎