Spring naar inhoud

Nashville?

“Je mag niet het bed delen met een man zoals met een vrouw, dat is gruwelijk” (Leviticus 18:22 NBV)

Dankzij de Nashvilleverklaring weten WE nu weer hoe homoseksualiteit afgekeurd dient te worden omdat de Bijbel dit zegt.

Beste ondertekenaars van de Nashvilleverklaring, mag ik jullie advies vragen over enkele andere teksten die in de Bijbel staan, waarvan ik ook graag wil weten hoe we daar mee om moeten gaan? Laten we de teksten letterlijk nemen, en natuurlijk niet met twee maten meten.

“Als slaven en slavinnen kun je mensen kopen uit de omringende volken” (Leviticus 25:44 NBV)

Ik mag dus slaven bezitten, zowel mannelijk als vrouwelijk, maar alleen als ze aangekocht zijn van buurlanden. Geldt dit nou alleen voor Duitsland en België? Een vriend van mij zegt dat dit niet voor Britten geldt, kunt u dat uitleggen?

“Wanneer iemand zijn dochter als slavin verkoopt, kan zij niet vrijkomen zoals de mannelijke slaven” (Exodus 21:7 NBV)
“Voor een vrouw geldt een bedrag van 30 sjekel” (Leviticus 27:4 NBV)

Ik wil een van mijn dochters als slaaf verkopen, zoals toegestaan volgens Exodus. Volgens Leviticus is een vrouw dertig sjekel waard, maar onder de twintig jaar is ze maar tien sjekel waard. Als mijn dochters al wel volgroeid zijn, maar nog geen twintig, wat is dan volgens jullie in deze huidige economie een redelijke prijs?

“Wanneer bij een vrouw bloed uit haar schede vloeit, duurt de periode van haar onreinheid zeven dagen. Ieder die haar gedurende die periode aanraakt is tot de avond onrein. Alles waarop ze tijdens haar menstruatie ligt of zit, wordt onrein. Ieder die haar bed aanraakt, of iets waarop ze gezeten heeft, moet zijn kleren en zichzelf met water wassen en blijft tot de avond onrein. Wie iets aanraakt dat op haar bed ligt of op een voorwerp waarop ze heeft gezeten, is tot de avond onrein.Wanneer een man gemeenschap met haar heeft, zodat hij met haar bloed in aanraking komt, blijft hij zeven dagen onrein. Alles waarop hij ligt, wordt ook onrein” (Leviticus 15: 19-24)

Een vriend zit met het volgende probleem, volgens Leviticus mag een man geen contact hebben met een vrouw die menstrueert. Dat is wel wel lastig… Hoe kan een man dit vermijden? Gewoon vragen valt tegenwoordig niet meer zo lekker, de meeste vrouwen nemen hier aanstoot aan. Hoe gaan jullie daarmee om?

“De ingewanden en de poten van het offerdier moeten met water gewassen worden, en de priester moet alles op het altaar verbranden. Zo is het geschikt als brandoffer, als geurige gave die de Heer behaagt” (Leviticus 1:9 NBV)

Ten eerste heb ik nog geen priester gevonden die dit voor me wil doen, en bovendien ben ik bang dat ik klachten krijg van de buren. Ik ben bang dat de geur hen niet zo behaagt. Wat moet ik doen met degene die zich tegen me keren?

“Zes dagen kan daaraan gewerkt worden, maar de zevende dag, de sabbat, moet een dag van volstrekte rust zijn, gewijd aan de HEER. Iedereen die dan werkt moet ter dood gebracht worden.” (Exodus 35:2 NBV)

In mijn straat zijn diverse mensen die maar blijven doorwerken op sabbat en zondag. In Exodus staat duidelijk dat ze gedood moeten worden. Moet ik dat zelf doen, of mag ik de politie vragen dit voor mij te doen?

“Zwijnen hebben wel volledig gespleten hoeven maar herkauwen niet en gelden daarom voor jullie als onrein.” (Leviticus 11:7 NBV)
“Maar alle kleine en grote waterdieren zonder binnen of schubben gelden voor jullie als oneetbaar.” (Leviticus 11:10 NBV)

Varkensvlees en oesters en mosselen zijn volgens Leviticus onreine dieren en mogen niet gegeten worden of aangeraakt worden, en wie ze aanraakt wordt zelf ook onrein. In mijn koor zitten een slager en een visboer, mag ik ze wel aanraken als ik handschoenen draag? En hoe zit dat eigenlijk met het aanraken van een voetbal, gemaakt van varkenshuid?

“Niemand met enigerlei gebrek mag als priester aantreden: niemand die blind is of verlamd, niemand met een misvormd gelaat of abnormaal ontwikkelde ledematen.” (Leviticus 21:20 NBV)

Volgens Leviticus mag niemand met een lichamelijke afwijking priester zijn, sommige predikanten of priesters dragen een bril, maar daarmee zien ze natuurlijk wel weer scherp. Wat te doen?

“De gezalfde priester moet trouwen met een vrouw die nog maagd is.” (Leviticus 21:13 NBV)

Een priester moet trouwen met een maagd, schrift Leviticus. Daar hebben de katholieken dus sowieso een probleem, voor protestanten liggen daar kansen, maar kun je er zeker van zijn?

“Wanneer je een dode te betreuren hebt, scheer dan het haar aan je slapen niet weg en knip geen stukken uit je baard, kerf geen tekens in je lichaam en breng geen tatoeages aan. Ik ben de HEER.” (Leviticus 19:27 NBV)

Bijna alle mannen en veel vrouwen in mijn omgeving laten hun haar knippen, óók het haar bij hun slapen (laten we het over de tatoeages maar niet hebben). Dit is expliciet verboden volgens Leviticus wat is een passende straf?

“Leef mijn bepalingen na. Laat je vee niet paren met dieren van een andere soort. Zaai je akker niet in met verschillende soorten gewassen. Draag geen kleren die zijn geweven uit twee soorten garen.” (Leviticus 19:19 NBV)
Ik beken dat een oom van mij dat helemaal verkeerd bezig is op zijn boerderij, hij plant inderdaad twéé soorten gewassen in één veld. Zijn kinderen doen het al niet veel beter… ze dragen kleding geweven van twee soorten garen: hun ondergoed is van katoen en polyester.

“Met de Israelieten was een man meegekomen die geboren was uit een Israelitische vrouw en een Egyptische man. Toen deze man op zekere dag slaags raakte met een Israeliet en een vloek uitsprak waarin hij Gods naam lasterde, werd hij aan Mozes voorgeleid. Zijn moeder heette Selomit; ze was een dochter van Dibri en behoorde tot de stam Dan. De man werd in voorlopige hechtenis genomen tot een uitspraak van de HEER uitsluitsel zou geven over wat er moest gebeuren. En de HEER zei tegen Mozes: ‘Breng degene die gevloekt heeft buiten het kamp. Allen die het gehoord hebben, moeten hun hand op zijn hoofd leggen en hij moet door de voltallige gemeenschap gestenigd worden. En tegen de Israelieten moet je zeggen: ‘Wie zijn God vervloekt, zal de gevolgen van zijn zonde dragen. Wie de naam van de heer lastert moet ter dood gebracht worden, die moet door de voltallige gemeenschap worden gestenigd. Of het nu een vreemdeling is of een geboren Israeliet, wie mijn naam lastert moet ter dood gebracht worden.” (Leviticus 24: 10-16 NBV)
“Wie met een vrouw trouwt en ook met haar moeder, begaat een schandaal. Hij en beide vrouwen moeten worden verbrand, want dergelijke schanddaden mogen bij jullie niet voorkomen.” (Leviticus 20:14 NBV)

Wat het nog lastiger maakt, mijn tante heb ik wel eens flink horen vloeken. Nou is het bijna ondoenlijk om het hele dorp bij elkaar te krijgen om haar te stenigen, zoals Leviticus voorschrijft. Mogen we ze niet gewoon in familiekring op de brandstapel zetten, zoals we volgens Leviticus moeten handelen met mannen die het met hun schoonmoeder aanleggen?

“Eet geen vlees waar nog bloed in zit. Laat je in met waarzeggerij en wolkenschouwerij.” (Leviticus 19:26 NBV)

Ik volg dagelijks het weerbericht en van een collega weet ik dat hij dagelijks de horoscoop in de krant leest. Volgens Leviticus mag je je niet inlaten met waarzeggerij en wolkenschouw. De weerman en mijn collega maar links laten liggen dan?

Ik weet dat jullie de Bijbel uitgebreid hebben bestudeerd en dus veel expertise hebben op dit gebied, dus ik ben benieuwd naar jullie antwoorden.

Bedankt dat jullie ons eraan herinneren dat Gods woord eeuwig en onveranderlijk is. (En dat God in jullie ogen weinig met liefde te maken heeft, ik geef het toe, mijn interpretatie.)

« Bron: An Open Letter to Dr. Laura Schlesinger, James M. Kauffman »

Gepubliceerd inBlog
Copyright CC BY-NC-SA 4.0 - Hendrik Alting & Roy Nagel (unless otherwise noted)